Sådan skaber du mening i forandringsprocessen

En grundlæggende drivkraft for menneskers handlinger er forsøget på at skabe mening. Forandringsprocesser drives af, at ledere og medarbejdere handler ud fra, hvad der giver mening for dem.

Ifølge den anerkendte forsker Karl Weick er meningsskabelse en proces, som sker i samspil mellem mennesker og omgivelser. Mening er ikke noget, man bare kan kommunikere fra f.eks. leder til medarbejder i en forandringsproces – meningen bliver først klar for medarbejderen, når vedkommende selv er aktiv medskaber af denne i en proces sammen med andre.

Denne artikel fra Acquiro tager sit afsæt i Weicks teoretiske tilgang og giver med inspiration fra hans forståelsesramme en række konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med meningskabelse i praksis.

Comments are closed.