Nytænkning skaber vores fremtid

I denne uge har den anerkendte ledelsesforsker Otto Scharmer været i København og afholdt konference i Bella Centret. Hans opfølger til Teori U (som jeg tidligere har skrevet om her) er netop udkommet på dansk med en række eksempler på, hvordan U-teorien kan anvendes.

Vores verdenssamfund står i nogle store kriser miljømæssigt, socialt og åndeligt/kulturelt. Ifølge Einstein kan “problemer ikke løses på samme niveau og med samme tankesæt, som de er skabt”. Scharmer har med sin U teori givet et bud på, hvordan vi kan arbejde med radikal innovation både på det samfundsmæssige, det relationelle og det personlige plan. Scharmer holdt et inspirende oplæg, hvor vi blev ført gennem gennem U’et ved at skulle forholde os til at se jorden udefra på en ny måde, arbejde med vores empati i forhold til andre mennesker og åbne vores vilje til personlig forandring.

Eftermiddagens workshops bød blandt andet på en række konkrete værktøjer og teknikker. Jeg deltog i 4D precensing theater, hvor vi arbejdede med nye måder at se folkeskolen og dens fremtidige udvikling på ved at bruge vores krop og følelser til at danne fysiske tableau’er. Steen Hildebrandt var også på podiet med opfordring til, at vi udnytter vores potentialer bedre i Danmark til at skabe bæredygtighed gennem god ledelse.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Få værktøjer til forandringsledelse på vores kursus

Er du leder eller projektleder og står med ansvaret for at implementere små eller store forandringer?

Når mange forandringsprojekter ikke når de forretningsmæssige mål, skyldes det oftest, at ledere, medarbejdere og andre interessenter ikke er motiveret til at ændre adfærd!

På Acquiros kursus i forandringsledelse bliver du trænet i konkrete værktøjer, der hjælper dig med at få succes med forandringer. Du bliver rustet til at lede forandringer, således at de forretningsmæssige resultater opnås, samtidig med at der skabes opbakning hos ledere og medarbejdere.

Vi holder næste åbne kursus 28. + 29. april 2014 – se mere her.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Vores vinkel på forandringsledelse

Jeg bliver ofte spurgt om, hvad Acquiros tilgang til forandringsledelse er. I vores tid er forandring ikke længere kun en enkeltstående hændelse, der bringer organisationen fra A til B, men en kontinuerlig tilstand af bevægelse, hvor forandringer på mange niveauer finder sted på samme tid – både internt og eksternt ift. organisationen.

De fleste værktøjskasser til forandringsledelse er baseret på et lineært rationelt analytisk verdensbillede. Vi supplerer denne tilgang med systemiske og narrative procesmetoder, som tager højde for forandringers kompleksitet i den moderne organisation.

Acquiro er certificeret træner i Prosci’s Change Management methodology, som anvendes af over halvdelen af de 100 største virksomheder i verden. Der udover har vi vores egen værkstøjskasse – vores Forandringsguide – som samler metoder og værktøjer udviklet gennem mange års erfaring med forandringsprojekter primært i dansk kultur.

Vores tilgang til forandringsledelse er baseret på hjælp-til-selvhjælp. Det er organisationens egne ledere, som er de primære drivkæfter i implementering af forandringen. Vores rolle er at støtte og udvikle lederne og udvikle organisationens forandringsevne, f.eks. ved indførelse af værktøjer og metoder.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Få energi til forandring i det nye år

Et helt nyt år ligger foran os – og for mange af os betyder det forandringer. Det kræver energi og overskud at gennemføre forandringer, uanset om det er personlige mål, man selv har sat, eller organisatoriske forandringer på arbejdspladsen.

Jeg har i et stykke tid arbejdet med Energipyramiden, som et værktøj til at synliggøre hvor man henter sin personlige energi, og hvad man kan gøre for at lade op. Energipyramiden er udviklet af Dr. Jim Loehr, som i mange år har forsket i toppræstationer indenfor både sportens verden og erhvervslivet. Energipyramiden beskriver 4 områder, som vi henter energi fra, og som gerne skal være i balance, hvis vi skal yde toppræstationer.

Pyramiden kan f.eks. bruges i individuel coaching, hvor man indenfor hvert område stiller en række spørgsmål til refleksion omkring indhold, mening og balance. Modellen er meget konkret på den måde, at der er en lang række forslag og teknikker til, hvad man kan gøre for at tanke op. Du kan f.eks. tanke mental energi ved at holde jævnlige pauser, undgå multitasking og ved at bruge teknikker til positiv tankegang. Eller du kan tanke følelsesmæssig energi ved at dyrke og styrke dine relationer, anerkende andre eller bruge vejrtrækningsøvelser. Hvis du vil vide mere eller have en coachingsamtale, så kontakt mig endelig.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Glædelig jul og godt nytår!

Så lakker året mod sin ende, og jeg vil gerne takke alle, som gennem året har bidraget med spændende opgaver, inspirerende samarbejde eller god sparring – både kunder, samarbejdspartnere og netværk!

Det har været et godt år, hvor Acquiro har spændt over mange forskelligartede opgaver. Vi har f.eks. været partner i et projekt om ny dansk affaldsteknologi fra Aikan, som skal eksporteres til USA, hvor vi har været ansvarlig for brugerdreven innovation og understøttet ledelses- og projektprocesser. Det bragte os til Massachusetts i juni måned, hvor vi mødte en lang række spændende stakeholders fra indianere, til politikere og forretningsfolk. Vi har fortsat det gode samarbejde med Københavns Kommune, hvor vi efterhånden har haft ca. 150 projektledere på kursus. Vi har faciliteret strategiseminarer, teamseminarer og debatmøder, holdt foredrag om forandrings- og projektledelse og leveret værktøjer til forandringsledelse i vores populære Forandringsguide. Endelig har vi undervist på egne kurser samt hos vores samarbejdspartnere Probana og COK og coachet ledere og medarbejdere på vej mod nye udfordringer.

Rigtig glædelig jul til alle med ønsket om et fortsat godt og udviklende samarbejde i 2014!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

150 projektledere på kursus i projektimplementering

I sidste uge gennemførte Acquiro det 8. kursus for København Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning i projektimplementering og dermed har ca. 150 projektledere nu et fælles sprog og konkrete værktøjer til projektimplementering. I kurserne har vi særlig fokus på forandringsledelse, altså hvordan man får ledere og medarbejdere involveret positivt i forandringerne.

Billedet er taget i Den sorte Diamant, hvor to deltagere fortæller om deres projektvision i en elevatortale. Kurset fik som de øvrige kurser topevalueringer, og deltagerne roste både de læringsmæssige tricks, og at man arbejdede med sin egen case og dermed fik noget konkret med hjem.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Innovation skal skabe vækst i Danmark

I fredags faciliterede Acquiro et arrangement om innovation hos 1st Mile. Danmark er et af de lande i OECD, som bruger flest offentlige midler på forskning og uddannelse – alligevel ligger vi lavt i andelen af vækstvirksomheder og økonomisk vækst (se Erhvervsministeriets redegørelse 2013).

Jesper Allerup fra Dansk Industri holdt først et oplæg om den nye Innovationsfond, som skal sætte fokus på områder, hvor Danmark har konkurrencekraft og kan være med til at løfte globale udfordringer. Regeringens innovationsstrategi “Danmark Løsningernes Land” fra december 2012, som er vedtaget af et enigt folketing, er netop blevet uddybet i et inspirations- og prioriteringsgrundlag Inno+. Inno+ prioriterer 6 temaer, hvoraf særlig områderne innovative energiløsninger og miljø var interessente for de fremmødte.

Dagens andet punkt skulle have været en debat mellem to unge politikere fra Venstre og Socialdemokratiet. Det var dog kun Jakob Engel-Schmidt fra Venstre, vi fik glæde af, men han havde til gengæld stærke holdninger at byde på, som mange i salen gerne ville spørge ind til. Der var fælles enighed om, at vi alle har en udfordrende rolle at spille, hvis vi skal skabe vækst – både politikere, iværksættere, eksisterende virksomheder og vidensinstitutioner.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Our Aikan project is succeeding in US

Our project partner Turning Earth has announced a strategic partnership agreement with Covanta Energy. The 10-year agreement calls for Turning Earth to build, own and operate an integrated organics recycling facility in central Connecticut to which Covanta will divert organic waste for beneficial reuse in partnership with municipalities and commercial customers.

The facility will be powered by the Aikan™ Technology from the Danish company Solum group/Aikan. This is a big step in realizing the ambitious goal of exporting the Aikan Technology to US in our project supported by Markedsmodningsfonden. Acquiro takes part in the project together with Aikan, Turning Earth, the Consulate General of Denmark and 1st Mile and our role is to facilitate the management and project processes and ensure participatory innovation and communication with the stakeholders.

Read more about the agreement in this article.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

For at skabe nye resultater må vi ud af vores komfortzone!

Det var en af pointerne i mit oplæg på et seminar for 230 medarbejdere i Rigspolitiets Koncern IT  i onsdags. Forandringens vinde blæser også i politiet, hvor organisationsstruktur, metoder, værktøjer, arbejdsgange, kompetencer og ikke mindst kulturen løbende udvikles. At få forandringerne til at lykkes kræver et højt engagement af medarbejderne.

Samtidig med de organisatoriske forandringer gennemløber medarbejderne en personlig omstillingsproces. Det er en proces, som også kan indebære en følelse af tab f.eks. af kollegiale relationer eller af gamle yndlingsopgaver. Man skal være parat til at træde ud af komfortzonen og udvikle sig personligt.

Drivkræften til det nye kommer, når den enkelte medarbejder kan se mening med forandringen og retning for sin egen indsats. Mening er ikke kun noget som ledelsen giver på det organisatoriske niveau, men også noget den enkelte medarbejder skal udvikle i dialog med ledelse og kolleger på det individuelle niveau. Det kræver en indsats fra alle at skabe nye resultater!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Gode muligheder for dansk teknologi i USA

Jeg har tidligere omtalt det spændende projekt, vi er involveret i, som handler om at forretningsmodne og eksportere Aikan-teknologien til USA. Aikan-teknologien udvinder ressourcer af affald via en biologisk proces. Ved processen dannes methangas, som kan omsættes til el og varme, der udvindes vigtige næringsstoffer, og der dannes næringsrig kompost.

Vi var i juni måned i Connecticut i USA for blandt andet at foretage en stakeholderanalyse i forbindelse med to konkrete projekter. Amerikanerne var meget begejstrede for den danske teknologi og de muligheder, som den giver. I dag eksporterer Connecticut en stor mængde affald, hvoraf en del dumpes i land fills. Mind set’et i USA har ændret sig over de seneste år, og de myndigheder, vi besøgte, har et udtalt ønske om at være grønne front movers. Vores amerikanske samarbejdspartner Turning Earth nyder stor goodwill hos interessenterne og er yderst professionelle, så det er en ideel partner for Aikan.

Billedet viser et af de mulige sites for opførelse af et Aikan-anlæg. Projektet er støttet af Fornyelsesfonden (nu Markedsmodningsfonden) og er et samarbejde mellem Aikan, Turning Earth, Generalkonsulatet i Chicago, 1st Mile og Acquiro. Acquiros rolle er at arbejde med brugerdreven innovation, kommunikation samt facilitering af ledelses- og projektprocesser.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment