Er du på vej mod nye mål?

 •  Har du sat dig et højt mål, men mangler værktøjer til at nå det?
 •  Har du ønsket at sætte dig høje mål, men mistet modet undervejs?
 •  Vil du skabe forandring i dit liv og udvikle dig personligt?

Som coach kan jeg hjælpe dig i hele processen, fra den første formulering af din vision til du kommer i mål. Vi klarlægger sammen dine ressourcer og dit potentiale og lægger en strategi for at overkomme udfordringerne.

Jeg bruger konkrete værktøjer og teknikker baseret på den nyeste hjerneforskning, som giver dig den mentale styrke til at nå dine mål. Her trækker jeg på erfaringer både fra erhvervslivet og fra sportens verden.

Som coach arbejder jeg både med ledere, projektledere, privatpersoner og sportsfolk, se også min coaching side www.tritofly.dk. Ring til mig på 2868 0903, så vi kan få en uforpligtende snak om, hvad jeg kan hjælpe dig med!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fire forhold understøtter forandringer…

…udtaler jeg i en artikel i, som jeg er interview’et til i HK Privatbladet. Det er, at mennesker kan:

 • Se formål og mening
 • Få indflydelse
 • Udvikle sig
 • Skabe relationer

Du kan læse artiklen fra s. 12-16 i bladet på dette link.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Fin udtalelse fra Kombit

“Monica Neesgaard har i perioden august 2015-februar 2017 været ekstern implementeringskonsulent i SAPA-projektet. Monicas rolle var primært at være projektleder på / ansvarlig for SAPA Pilot. SAPA Pilot omhandler forberedelse af implementering af SAPA-løsningen i 10 pilotkommuner. Udover at give grundlaget for en succesfuld implementering af SAPA i pilotkommunerne, skal SAPA Pilot også udvikle redskaber og metoder, der kan anvendes ved implementering i de resterende 88 kommuner.

Monica har været hurtig til at sætte sig ind i projektet og organisationen og har med det samme taget fuldt ansvar for sine arbejdsopgaver. Nogle af de vigtige opgaver var at skabe og vedligeholde et godt forhold til og engagement hos vores samarbejdspartnere i pilotkommunerne samt facilitere samarbejdsprocesser (seminarer, arbejdsgrupper etc.). Dette har Monica sikret på bedste vis. Hun er desuden fleksibel, og vi har derfor også haft gavn af hende til aktiviteter, der er faldet lidt udenfor hendes kerneopgaver. Vi har internt i projektet haft et godt samarbejde med Monica, og overdragelse af hendes resultater er foregået rigtig fint i kraft af, at hun løbende dokumenterer sit arbejde ordentligt.”

Line Abildgård, Implementeringsansvarlig, SAPA, Kombit

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Teamseminar

Jeg har netop afholdt et teamseminar i Ambu, hvor vi ud fra JTI-modellens persontyper satte fokus på samarbejde og kommunikation. Vi talte om, hvordan vi som persontyper har forskellige behov og forskellige måder at udtrykke os på, og hvordan det kommer til udtryk, når vi skal løse en fælles opgave. Efterfølgende blev der sat fokus på nogle punkter, som teamet vil arbejde bevidst med i de kommende måneder for at levere endnu bedre resultater.

 

Christoffer Petersen, Marketing Communications Manager, Ambu:

“I November 2016 faciliterede Monica Neesgaard en JTI workshop for Ambu’s Marketing team med 18 deltagere. I workshoppen brugte vi JTIen som værktøj til at arbejde med samarbejde og intern kommunikation. Monica var meget fleksibel og rigtig god at arbejde sammen op til workshoppen. På selve dagen formået hun at skabe en god stemning og gennemførte workshoppen med sikker hånd. Det var en rigtig god oplevelse.” 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Coaching og hjerneforskning

Efter mange års erfaring med coaching siden jeg tog min uddannelse i High Performance Coaching i Belgien i 2002, har jeg fundet det på tide med ny inspiration, så jeg er i en fortsat udvikling. Hjerneforskningen har haft store gennembrud de sidste 10-15 år, og metoder og teknikker baseret på denne nye viden om hjernen er begyndt at blive integreret både i ledelsesudvikling og coaching. Jeg har derfor valgt at få en certificering i Brain Based Coaching fra NeuroLeadership Institute i London, hvor jeg her i september har været på kursus sammen med 12 andre deltagere fra hele Europa.

Kurset fortsætter med ugentlige webinars og en masse praksistræning frem til begyndelsen af 2017. For at mulighed for at afprøve de nye metoder hurtigt – og samle timer til min certificering – tilbyder jeg derfor i øjeblikket coachingforløb til reduceret pris. Forløbet bliver naturligvis tilrettelagt individuelt efter dine behov, og jeg vil både bruge min erfaring og gamle velafprøvede teknikker sammen med de nye modeller. Kontakt Monica Neesgaard på mn@acquiro.dk eller 2868 0903 og hør nærmere.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

ADRA Business igangsætter projekter i Uganda

Danske virksomheder investerer via ADRA Business i samarbejde med erhvervsfolk i Nigeria og Uganda i sociale investeringsprojekter rettet mod landbrug og fødevarer.

Projektet bygger på In-grower™-konceptet, som de seneste fem år har udviklet småbønders produktion og markedsføring af grøntsager og kylling i Mozambique. Og nu går danishknowhow® og ADRA Business sammen om at etablere det i Nigeria og Uganda.

”Vores koncept er vores lidenskab, og vi inviterer mulige partnere til at kontakte os for en dialog om det fælles potentiale”, lyder det fra ADRA Business og danishknowhow®, som er gået sammen i et nyt socialt investeringsprojekt.

Aftalen om det første projekt i Uganda blev underskrevet både af ADRA Danmark og forretningsfolk fra Uganda i København i maj, som billedet viser. Som bestyrelsesmedlem for ADRA er jeg stolt af ADRA Business indsats og glæder mig til at følge projektet. Jeg formidler gerne kontakten for danske virksomheder, der er interesseret i en investering, som også styrker CSR-profilen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Personlig udvikling og kommunikation…

… er titlen på et 3-ugers kursus, som jeg her i februar har afholdt i Queenstown på New Zealand for danske unge udsendt af Dansk Studiecenter. Fantastiske omgivelser til at arbejde med sig selv i, hvor der virkelig er rum til refleksion. Der blev flyttet personlige grænser, arbejdet med mentale teknikker og trænet samarbejds- og kommunikationsevner. Her er en fin lille hilsen, jeg fik på vej hjem:

“Tak for nogle super fine uger. Lige nogle få ord om undervisningen her fra mig: Undervisningen i personlig udvikling og kommunikation har forgået paa et højt fagligt niveau med relevant teori, som har kunnet bruges til at sætte tanker og følelser i perspektiv og kontekst. Det har været personligt udfordrende at arbejde med sig selv på denne måde, men ikke mindst super spændende. Jeg takker mange gange.” Frederikke Lemcke

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Motivation af frivillige medarbejdere

Frivilligcenter Hørsholm afholdt et større arrangement på Frivillig Fredag med inspiration til samarbejde og udvikling. Jeg holdt et oplæg om motivation af frivillige medarbejdere, hvor jeg omtalte 4 faktorer, som er væsentlige for engagementet:

 1. Formål: Et tydeligt højere formål med arbejdet – man skal kunne “gøre en forskel”
 2. Udvikling: Mulighed for faglig og/eller personlig udvikling
 3. Autonomi: Høj grad af selvstændighed i tilrettelæggelsen af arbejdet
 4. Relationer: Mulighed for at opbygge betydningsfulde relationer til andre mennesker
En case var plejehjemmet Breelteparken, som bruger mange frivillige – særlig helt unge mennesker. Billedet er fra den efterfølgende paneldebat.

Fotograf: Torben Rohde

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Glædelig jul og godt nytår!

Tak for et godt år til kunder, samarbejdspartnere og netværk!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Projektimplementering i kommunerne

Acquiro og Peak Consulting hjælper i øjeblikket KOMBIT med implementering af SAPA-systemet i kommunerne. SAPA-projektet er en del af det større  Monopolbrudsprogram, som skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik.

SAPA-løsningen skal give brugerne et godt overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. På sigt skal 1 % af Danmarks befolkning være brugere af SAPA, så projektet får en enorm rækkevidde! SAPA-løsningen skal  bidrage til at sikre en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling.

Vi er ansvarlige for SAPA Pilot, som omhandler forberedelse af implementering af SAPA-løsningen i 10 pilotkommuner. Udover at give grundlaget for en succesfuld implementering af SAPA i pilotkommunerne, skal SAPA Pilot også udvikle redskaber og metoder, der kan anvendes ved implementering i de resterende 88 kommuner.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment