Har du også udfordringer med at få det fulde udbytte af forandringsprojekter?

Kun 37 % af projektledere i en ny undersøgelse mener, at ledelse af mennesker er en vigtig disciplin.  Alligevel er “Ledelse af forandringer undervejs i projektet” blandt de top 5 udfordringer, som de samtidig nævner. (Kilde: RUC og Mannaz 2014).

Hvis du genkender udfordringerne med at lede forandringer, så de ønskede resultater opnås – samtidig med at der skabes opbakning hos ledere, medarbejdere m. fl. – så deltag på vores kursus i forandringsledelse. Her bliver du bliver trænet i konkrete værktøjer, der hjælper dig til at få succes med forandringer. Vores næste åbne kursus i forandringsledelse er målrettet kommuner, se mere her. Kontakt os for at høre nærmere om kurser for andre målgrupper.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Er det tid til forandring i din karriere?

Så kom til vores gratis workshop d. 8. oktober 2014 og få ny inspiration!

Vi vil her tale nærmere om karrieredrømme, tanker og motiver – og give dig tid til nye tanker ved hjælp af konkrete øvelser. Vi introducerer en  model med forskellige karrieremotiver og – mønstre, som kan guide dig i dine overvejelser.  Læs mere om workshop’en og hvordan du tilmelder dig her.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Der er også behov for forandringsledelse på Færøerne

I sidste uge var jeg på Færøerne for at holde kursus i forandringsledelse for en flok færøerske ledere. Det var et led i Probanas miniMBA forløb, hvor jeg er ekstern underviser. Det var nogle spændende diskussioner, som udspandt sig, der viser, at selvom kulturen og de forretningsmæssige udfordringer på Færøerne er anderledes – så er der også mange af de menneskelige udfordringer i forandringsprocesser, som er ens.

I stedet for et kedeligt kursuslokale får I lov at se udsigten fra Færøernes vestligste punkt: Mykines Holmur, hvor der er kæmpestore fuglekolonier med Søpapegøjer og Suler.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Når erfaring gør det sværere…

Professer Sydney Finkelstein holdt i fredags indlægget “Why people and organizations don’t change” på CBS’s konference om strategisk ledelse og globalisering. Ifølge Finkelstein er det ikke fordi, at ledere og medarbejdere ikke kan ændre sig – problemet er de ikke vil. Ofte bruger vi ikke vores erfaringer som afsæt til noget nyt, men lader dem i stedet begrænse vores tankegang og holde os fast i vores mentale modeller. Mange hæderkronede firmaer har fået problemer, fordi de stolede på erfaringerne og ikke ville se det nye – Schwinn undervurderede mountain bike trenden, Blackberries er ved at blive udkonkurreret af Iphone/smartphones osv. Det kræver en indsats at forlade sin komfortzone, men er afgørende for at vi kan klare os i den globale konkurrence!

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Hent værktøjer i Acquiros Forandringsguide

Når vi hjælper ledere og organisationer med forandringer, ser vi det som vores fornemmeste opgave at klæde lederne på, så de bedst mulig selv kan håndtere forandringer i fremtiden. Vi har udarbejdet en forandringsguide, som består af konkrete værktøjer, der alle er afprøvet i forandringsprojekter i danske organisationer og dermed tilpasset dansk kontekst.

Vores metodiske grundlag er eklektisk, det vil sige vi supplerer de traditionelle rationelle analytiske værktøjer med systemiske og narrative procesmetoder. Acquiro er desuden certificeret træner i Prosci’s Change Management methodology, som anvendes af over halvdelen af de 100 største virksomheder i verden.

Værktøjerne bliver løbende opdateret ud fra nyeste forskningsresultater og best practice research fra hele verden samt selvfølgelig vores egne erfaringer. Kontakt os, hvis du står over for forandring og har brug for inspiration eller hjælp!

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Tips og tricks til personlig forandring…

… får du på MarieTV i dag, hvor Marie Forleo interviewer Todd Herman om hans coaching af topatleter og erhvervsfolk. Hør hvad den nyeste hjerneforskning har at sige om, hvorfor det er så svært at ændre vaner – men få samtidig en metode med 5 steps, der skaber blivende forandring!

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Nytænkning skaber vores fremtid

I denne uge har den anerkendte ledelsesforsker Otto Scharmer været i København og afholdt konference i Bella Centret. Hans opfølger til Teori U (som jeg tidligere har skrevet om her) er netop udkommet på dansk med en række eksempler på, hvordan U-teorien kan anvendes.

Vores verdenssamfund står i nogle store kriser miljømæssigt, socialt og åndeligt/kulturelt. Ifølge Einstein kan “problemer ikke løses på samme niveau og med samme tankesæt, som de er skabt”. Scharmer har med sin U teori givet et bud på, hvordan vi kan arbejde med radikal innovation både på det samfundsmæssige, det relationelle og det personlige plan. Scharmer holdt et inspirende oplæg, hvor vi blev ført gennem gennem U’et ved at skulle forholde os til at se jorden udefra på en ny måde, arbejde med vores empati i forhold til andre mennesker og åbne vores vilje til personlig forandring.

Eftermiddagens workshops bød blandt andet på en række konkrete værktøjer og teknikker. Jeg deltog i 4D precensing theater, hvor vi arbejdede med nye måder at se folkeskolen og dens fremtidige udvikling på ved at bruge vores krop og følelser til at danne fysiske tableau’er. Steen Hildebrandt var også på podiet med opfordring til, at vi udnytter vores potentialer bedre i Danmark til at skabe bæredygtighed gennem god ledelse.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Få værktøjer til forandringsledelse på vores kursus

Er du leder eller projektleder og står med ansvaret for at implementere små eller store forandringer?

Når mange forandringsprojekter ikke når de forretningsmæssige mål, skyldes det oftest, at ledere, medarbejdere og andre interessenter ikke er motiveret til at ændre adfærd!

På Acquiros kursus i forandringsledelse bliver du trænet i konkrete værktøjer, der hjælper dig med at få succes med forandringer. Du bliver rustet til at lede forandringer, således at de forretningsmæssige resultater opnås, samtidig med at der skabes opbakning hos ledere og medarbejdere.

Vi holder næste åbne kursus 28. + 29. april 2014 – se mere her.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Vores vinkel på forandringsledelse

Jeg bliver ofte spurgt om, hvad Acquiros tilgang til forandringsledelse er. I vores tid er forandring ikke længere kun en enkeltstående hændelse, der bringer organisationen fra A til B, men en kontinuerlig tilstand af bevægelse, hvor forandringer på mange niveauer finder sted på samme tid – både internt og eksternt ift. organisationen.

De fleste værktøjskasser til forandringsledelse er baseret på et lineært rationelt analytisk verdensbillede. Vi supplerer denne tilgang med systemiske og narrative procesmetoder, som tager højde for forandringers kompleksitet i den moderne organisation.

Acquiro er certificeret træner i Prosci’s Change Management methodology, som anvendes af over halvdelen af de 100 største virksomheder i verden. Der udover har vi vores egen værkstøjskasse – vores Forandringsguide – som samler metoder og værktøjer udviklet gennem mange års erfaring med forandringsprojekter primært i dansk kultur.

Vores tilgang til forandringsledelse er baseret på hjælp-til-selvhjælp. Det er organisationens egne ledere, som er de primære drivkæfter i implementering af forandringen. Vores rolle er at støtte og udvikle lederne og udvikle organisationens forandringsevne, f.eks. ved indførelse af værktøjer og metoder.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Få energi til forandring i det nye år

Et helt nyt år ligger foran os – og for mange af os betyder det forandringer. Det kræver energi og overskud at gennemføre forandringer, uanset om det er personlige mål, man selv har sat, eller organisatoriske forandringer på arbejdspladsen.

Jeg har i et stykke tid arbejdet med Energipyramiden, som et værktøj til at synliggøre hvor man henter sin personlige energi, og hvad man kan gøre for at lade op. Energipyramiden er udviklet af Dr. Jim Loehr, som i mange år har forsket i toppræstationer indenfor både sportens verden og erhvervslivet. Energipyramiden beskriver 4 områder, som vi henter energi fra, og som gerne skal være i balance, hvis vi skal yde toppræstationer.

Pyramiden kan f.eks. bruges i individuel coaching, hvor man indenfor hvert område stiller en række spørgsmål til refleksion omkring indhold, mening og balance. Modellen er meget konkret på den måde, at der er en lang række forslag og teknikker til, hvad man kan gøre for at tanke op. Du kan f.eks. tanke mental energi ved at holde jævnlige pauser, undgå multitasking og ved at bruge teknikker til positiv tankegang. Eller du kan tanke følelsesmæssig energi ved at dyrke og styrke dine relationer, anerkende andre eller bruge vejrtrækningsøvelser. Hvis du vil vide mere eller have en coachingsamtale, så kontakt mig endelig.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment