Testværktøjer

Acquiro er certificeret i forskellige testværktøjer, som alt efter relevans benyttes i udviklingsforløb:

 • MBTI (Myers-Briggs typeindikator)
  Personlighedstest som bygger på Jungs arketyper. Bruges til personlig udvikling, teamudvikling, kommunikation, samarbejde og forandring.
 • JTI
  Bygger også på Jungs arketyper, men er en nyere nordisk udviklet version.
 • Thomas-profilen
  Et analyseværktøj til person profiler med vægt på adfærd. Bruges til rekruttering samt udvikling.
 • Decision Dynamics karrieremodel
  Værktøjet indeholder både en individuel karriereprofil samt en virksomhedskulturprofil. Bruges til individuel udvikling samt karriererådgivning.
 • BTB
  Et personlighedsanalyseværktøj som primært bruges til rekruttering.
 • Diverse omtankeprøver (verbale og numeriske)
  Viser en persons evne til problemløsning indenfor det verbale og/eller numeriske område.

Acquiro har ved brug af tests forpligtet sig til at følge Dansk Psykologforenings etiske retningslinjer for brug af tests i erhvervslivet.

“The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.”  Carl Jung

Comments are closed.