Forandringsledelse

Acquiro har stor erfaring med ledelse af forandringer og har deltaget i komplekse projekter, hvor både  roller, processer, struktur og teknologi har været genstand for forandring. Vi har haft succes med at skabe forretningsmæssige resultater samtidig med glade ledere og medarbejdere.

Research dokumenterer en direkte sammenhæng mellem evnen til forandringsledelse og det forretningsmæssige resultat på bundlinjen. Når forandringsprojekter fejler, er det oftest pga. manglende forståelse og opbakning hos de ledere og medarbejdere, som skal ændre adfærd, for at forandringen skaber de ønskede resultater.

Vores tilgang til forandringsledelse er baseret på hjælp-til-selvhjælp. Det er vores overbevisning, at det er organisationens egne ledere, som skal være de primære drivkræfter i implementering af forandringen. Ofte har mellemlederne ansvaret for den praktiske udførsel, og derfor kombinerer vi gerne forandringsledelse med lederudvikling, hvor lederne får fælles forståelse af egen rolle og klædes på med praktiske værktøjer.

 

Comments are closed.