Facilitering af strategiprocesser

Er din organisation på vej mod nye mål? Begynd forandringsprocessen med et strategiseminar, hvor der skabes retning og mening for organisationen. Da verden ikke står stille, ser vi strategiarbejdet som en løbende proces, hvor ledere og medarbejdere aktivt skaber den ønskede fremtid. Et strategiseminar er således bare en begyndelse på processen. Vi kalder det for agil strategiudvikling.

Når vi faciliterer et strategiseminar, har vi fokus på følgende:

  • Deltagersammensætning: Der skal både være den nødvendige faglige og organisatoriske viden og overblik, men der må også gerne være nogle “wild cards”, der stiller spørgsmål og tænker ud af boksen
  • Kreativitet: Deltagerne skal bruge både højre og venstre hjernehalvdel, og processen må gerne være udfordrende og overraskende
  • Involvering: Processen skal skabe engagement og motivation
  • Sammenhæng til praksis: Konkrete og realistiske handlinger
  • Resultat: Vi har hele tiden for øje, at processen skal munde ud i et ambitiøst resultat

Acquiro samarbejder desuden med konsulentvirksomheden 1st Mile, som har stor erfaring med at vurdere og rådgive omkring indholdet i en forretningsstrategi, særligt indenfor energi og miljø.

  

Comments are closed.