Integration af lederudvikling og forandringsledelse

I forbindelse med en global konference om Change Management i Florida april 2009 blev der publiceret en samling artikler om nye måder at arbejde med forandringsledelse på. Acquiro bidrog med artiklen: “Enabling managers and supervisors to be excellent change leaders”.

Artiklen omhandler erfaringerne fra et konkret forandringsprojekt, hvor lederudvikling og forandringsledelse blev integreret. Resultaterne blev:

  • Stor tilfredshed med forandringsprocessen blandt både ledere og medarbejdere.
  • Benefits beskrevet i Business Casen blev realiseret og dokumenteret gennem målinger af relevante nøgletal (KPI’s).
  • Ledergruppen fik opbygget specifikke forandringsledelseskompetencer sammen med generelle ledelsesmæssige kompetencer i forløbet.
  • Organisationens generelle evne til forandringsledelse blev øget til fordel for fremtidige forandringsprojekter.

Comments are closed.