Lederudvikling

Acquiro tilbyder skræddersyet lederudvikling, der kan spænde over alt fra korte enkeltstående workshops til længerevarende udviklingsforløb.

For eksempel kan et udviklingsforløb for en ledergruppe bestå af 2-3 seminarer, hvor der ind imellem seminarerne arbejdes individuelt med egne udviklingsmål suppleret med coaching fra Acquiro. Vi kobler den enkeltes personlige udvikling med de forretningsmæssige mål for organisationen. Teoretisk set tager vi afsæt i systemisk og narrativ tankegang med stor fokus på leadership.

Acquiro har tilknyttet en række super kompetente undervisere med forskellige specialer.

Comments are closed.