Motivation af frivillige medarbejdere

Frivilligcenter Hørsholm afholdt et større arrangement på Frivillig Fredag med inspiration til samarbejde og udvikling. Jeg holdt et oplæg om motivation af frivillige medarbejdere, hvor jeg omtalte 4 faktorer, som er væsentlige for engagementet:

  1. Formål: Et tydeligt højere formål med arbejdet – man skal kunne “gøre en forskel”
  2. Udvikling: Mulighed for faglig og/eller personlig udvikling
  3. Autonomi: Høj grad af selvstændighed i tilrettelæggelsen af arbejdet
  4. Relationer: Mulighed for at opbygge betydningsfulde relationer til andre mennesker
En case var plejehjemmet Breelteparken, som bruger mange frivillige – særlig helt unge mennesker. Billedet er fra den efterfølgende paneldebat.

Fotograf: Torben Rohde

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *