Author Archives: Monica Neesgaard

Er du på vej mod nye mål?

 Har du sat dig et højt mål, men mangler værktøjer til at nå det?  Har du ønsket at sætte dig høje mål, men mistet modet undervejs?  Vil du skabe forandring i dit liv og udvikle dig personligt? Som coach kan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fire forhold understøtter forandringer…

…udtaler jeg i en artikel i, som jeg er interview’et til i HK Privatbladet. Det er, at mennesker kan: Se formål og mening Få indflydelse Udvikle sig Skabe relationer Du kan læse artiklen fra s. 12-16 i bladet på dette … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Fin udtalelse fra Kombit

“Monica Neesgaard har i perioden august 2015-februar 2017 været ekstern implementeringskonsulent i SAPA-projektet. Monicas rolle var primært at være projektleder på / ansvarlig for SAPA Pilot. SAPA Pilot omhandler forberedelse af implementering af SAPA-løsningen i 10 pilotkommuner. Udover at give … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Teamseminar

Jeg har netop afholdt et teamseminar i Ambu, hvor vi ud fra JTI-modellens persontyper satte fokus på samarbejde og kommunikation. Vi talte om, hvordan vi som persontyper har forskellige behov og forskellige måder at udtrykke os på, og hvordan det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Coaching og hjerneforskning

Efter mange års erfaring med coaching siden jeg tog min uddannelse i High Performance Coaching i Belgien i 2002, har jeg fundet det på tide med ny inspiration, så jeg er i en fortsat udvikling. Hjerneforskningen har haft store gennembrud … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

ADRA Business igangsætter projekter i Uganda

Danske virksomheder investerer via ADRA Business i samarbejde med erhvervsfolk i Nigeria og Uganda i sociale investeringsprojekter rettet mod landbrug og fødevarer. Projektet bygger på In-grower™-konceptet, som de seneste fem år har udviklet småbønders produktion og markedsføring af grøntsager og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Personlig udvikling og kommunikation…

… er titlen på et 3-ugers kursus, som jeg her i februar har afholdt i Queenstown på New Zealand for danske unge udsendt af Dansk Studiecenter. Fantastiske omgivelser til at arbejde med sig selv i, hvor der virkelig er rum … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Motivation af frivillige medarbejdere

Frivilligcenter Hørsholm afholdt et større arrangement på Frivillig Fredag med inspiration til samarbejde og udvikling. Jeg holdt et oplæg om motivation af frivillige medarbejdere, hvor jeg omtalte 4 faktorer, som er væsentlige for engagementet: Formål: Et tydeligt højere formål med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Glædelig jul og godt nytår!

Tak for et godt år til kunder, samarbejdspartnere og netværk!  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Projektimplementering i kommunerne

Acquiro og Peak Consulting hjælper i øjeblikket KOMBIT med implementering af SAPA-systemet i kommunerne. SAPA-projektet er en del af det større  Monopolbrudsprogram, som skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. SAPA-løsningen skal give brugerne et godt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment