Lær af Best Practice med forandringsledelse!

Det amerikanske firma Prosci udgiver ca. hverandet år en rapport “Best Practice in Change Management”. 2012-udgaven baserer sig på research hos 650 organisationer verden over. Her er nogle centrale key findings:

Først og fremmest dokumenterer dataene ligesom i de tidligere undersøgelser, at ressourcer brugt på forandringsledelse giver forretningsmæssige resultater, som påvirker bundlinjen positivt.

De største løftestænger for succes med forandringsledelse er:

  1. Active and visible executive sponsorship
  2. Frequent and open communication about the change
  3. Structured change management approach

Rapporten sætter også fokus på mellemlederens afgørende nøglerolle, når forandringen skal implementeres. Data fra undersøgelsen viser, at medarbejdere først og fremmest vil høre budskaberne fra deres egen leder. Vigtige kompetencer hos mellemlederne er: “Communications skills, change management knowledge and coaching skills”.

Vores særkende i Acquiro er netop, at vi har høj grad af fokus på at ruste mellemlederne til opgaven. Det gør vi bl.a. via coaching, seminarer for lederne og levering af værktøjer specifikt tilpasset organisationens udfordringer, som skal løfte lederne og organisationens egne evner til at håndtere forandringer løbende – også når vi er ude igen.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *