Tag Archives: Forandringsledelse

Fire forhold understøtter forandringer…

…udtaler jeg i en artikel i, som jeg er interview’et til i HK Privatbladet. Det er, at mennesker kan: Se formål og mening Få indflydelse Udvikle sig Skabe relationer Du kan læse artiklen fra s. 12-16 i bladet på dette … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Fin udtalelse fra Kombit

“Monica Neesgaard har i perioden august 2015-februar 2017 været ekstern implementeringskonsulent i SAPA-projektet. Monicas rolle var primært at være projektleder på / ansvarlig for SAPA Pilot. SAPA Pilot omhandler forberedelse af implementering af SAPA-løsningen i 10 pilotkommuner. Udover at give … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Projektimplementering i kommunerne

Acquiro og Peak Consulting hjælper i øjeblikket KOMBIT med implementering af SAPA-systemet i kommunerne. SAPA-projektet er en del af det større  Monopolbrudsprogram, som skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. SAPA-løsningen skal give brugerne et godt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Remember to build trust

Great workshop today with Rick Maurer on resistance to change. Always remember to build trust first when initiating change in an organization – or you risk people resist the change just because they don’t trust you.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Proactive handling of stakeholders in US

I have written before about our Aikan project in US. The unique Aikan Technology® converts discarded organic resources into valuable biogas and fertiliser. The project aims to develop an export model and pave the road for the first plant in US. This summer … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Har du også udfordringer med at få det fulde udbytte af forandringsprojekter?

Kun 37 % af projektledere i en ny undersøgelse mener, at ledelse af mennesker er en vigtig disciplin.  Alligevel er “Ledelse af forandringer undervejs i projektet” blandt de top 5 udfordringer, som de samtidig nævner. (Kilde: RUC og Mannaz 2014). Hvis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Der er også behov for forandringsledelse på Færøerne

I sidste uge var jeg på Færøerne for at holde kursus i forandringsledelse for en flok færøerske ledere. Det var et led i Probanas miniMBA forløb, hvor jeg er ekstern underviser. Det var nogle spændende diskussioner, som udspandt sig, der viser, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Når erfaring gør det sværere…

Professer Sydney Finkelstein holdt i fredags indlægget “Why people and organizations don’t change” på CBS’s konference om strategisk ledelse og globalisering. Ifølge Finkelstein er det ikke fordi, at ledere og medarbejdere ikke kan ændre sig – problemet er de ikke … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Hent værktøjer i Acquiros Forandringsguide

Når vi hjælper ledere og organisationer med forandringer, ser vi det som vores fornemmeste opgave at klæde lederne på, så de bedst mulig selv kan håndtere forandringer i fremtiden. Vi har udarbejdet en forandringsguide, som består af konkrete værktøjer, der … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Få værktøjer til forandringsledelse på vores kursus

Er du leder eller projektleder og står med ansvaret for at implementere små eller store forandringer? Når mange forandringsprojekter ikke når de forretningsmæssige mål, skyldes det oftest, at ledere, medarbejdere og andre interessenter ikke er motiveret til at ændre adfærd! … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment