Projektimplementering i kommunerne

Acquiro og Peak Consulting hjælper i øjeblikket KOMBIT med implementering af SAPA-systemet i kommunerne. SAPA-projektet er en del af det større  Monopolbrudsprogram, som skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik.

SAPA-løsningen skal give brugerne et godt overblik over data om borgere og virksomheder og deres sager hos kommunen. På sigt skal 1 % af Danmarks befolkning være brugere af SAPA, så projektet får en enorm rækkevidde! SAPA-løsningen skal  bidrage til at sikre en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling.

Vi er ansvarlige for SAPA Pilot, som omhandler forberedelse af implementering af SAPA-løsningen i 10 pilotkommuner. Udover at give grundlaget for en succesfuld implementering af SAPA i pilotkommunerne, skal SAPA Pilot også udvikle redskaber og metoder, der kan anvendes ved implementering i de resterende 88 kommuner.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *