Tag Archives: Projektledelse

Fin udtalelse fra Kombit

“Monica Neesgaard har i perioden august 2015-februar 2017 været ekstern implementeringskonsulent i SAPA-projektet. Monicas rolle var primært at være projektleder på / ansvarlig for SAPA Pilot. SAPA Pilot omhandler forberedelse af implementering af SAPA-løsningen i 10 pilotkommuner. Udover at give … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Projektimplementering i kommunerne

Acquiro og Peak Consulting hjælper i øjeblikket KOMBIT med implementering af SAPA-systemet i kommunerne. SAPA-projektet er en del af det større  Monopolbrudsprogram, som skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. SAPA-løsningen skal give brugerne et godt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Har du også udfordringer med at få det fulde udbytte af forandringsprojekter?

Kun 37 % af projektledere i en ny undersøgelse mener, at ledelse af mennesker er en vigtig disciplin.  Alligevel er “Ledelse af forandringer undervejs i projektet” blandt de top 5 udfordringer, som de samtidig nævner. (Kilde: RUC og Mannaz 2014). Hvis … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

150 projektledere på kursus i projektimplementering

I sidste uge gennemførte Acquiro det 8. kursus for København Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning i projektimplementering og dermed har ca. 150 projektledere nu et fælles sprog og konkrete værktøjer til projektimplementering. I kurserne har vi særlig fokus på forandringsledelse, altså … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Inspiration til projekter: samarbejdsprocesser & formidling af resultater

Acquiro har indenfor den sidste måned afholdt to oplæg hos Dansk Energi ifm. ELFORSK-programmet. ELFORSK yder støtte til forskning i og udvikling af energieffektive løsninger, som skal være med til at bane vejen for et fossilfrit samfund i 2050 – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

”Det er utvivlsomt det bedste kursus, jeg har været på”…

…udtalte en af deltagerne i evalueringen af det sidste kursus, Acquiro afholdt i projektimplementering i Københavns Kommunes Sundhed- og omsorgsforvaltning (SUF). Vi har i 2012 haft cirka 80 projektledere og -deltagere igennem et forløb specifikt tilpasset SUF, hvor der er … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Acquiro styrker projektimplementering i Kbh. Kommune

Vi har i de seneste måneder hjulpet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune med at sætte fokus på projektimplementeringer. Vi har gennemført en analyse af udfordringerne og på den baggrund udviklet en række værktøjer samt et kursus i Projektimplementering. Pilotkurset … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Næsten 400 deltagere til konference om grønne projekter

Acquiro har d. 18. + 19. januar holdt oplæg om projektledelse på en konference arrangeret af Dansk Industri, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Konferencen omhandlede financieringsmuligheder til forsknings- og udviklingsprojekter indenfor grøn energi og clean tech via offentlige programmer som EUDP, Green … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment